Zásady ochrany osobních údajů

Před přihlášením si prosím pozorně přečtěte následující pravidla. Souhlasíte s tím, že pro účast v tomto programu budete ve své zemi plnoletí, a ve všech případech musí být váš minimální věk 18 let.

Jotul Capital je k dispozici široké veřejnosti a použití těchto stránek je neomezené. Každý vklad je společností Jotul Capital považován za soukromou transakci.

Jako soukromá transakce je tento program vyjmut ze zákona o cenných papírech USA z roku 1933, zákona o cenných papírech a burzách USA z roku 1934 a zákona o investičních společnostech USA z roku 1940 a všech dalších pravidel, předpisů a dodatků k nim. Nejsme pojištěni FDIC.

Souhlasíte s tím, že veškeré informace, komunikace a materiály od Jotul Capital jsou nevyžádané a nebudou uchovávány v tajnosti, důvěrnosti ani chráněny před jakýmkoli prozrazením. Kromě toho by zde uvedené informace, komunikace a materiály neměly být vykládány jako nabídka nebo žádost o investici v jakékoli jurisdikci, která by neveřejné nabídky nebo žádosti učinila nezákonnými, nebo pro jakoukoli osobu, pro kterou by taková nabídka nebo žádost byla nezákonná. .

Souhlasíte s tím, že všechny informace, zprávy a materiály, které najdete na těchto stránkách, jsou určeny k tomu, aby byly považovány za informační a vzdělávací materiál, nikoli investiční poradenství.
Veškeré údaje poskytnuté účastníkem Jotul Capital mohou být předány třetím stranám. Jotul Capital nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat.

Souhlasíte s tím, že zprostíte všechny vedoucí pracovníky a členy společnosti a společnosti jako celku jakékoli odpovědnosti a investujete na vlastní riziko a souhlasíte s tím, že minulá výkonnost není výslovnou zárukou stejných budoucích výsledků.

Vyhrazujeme si právo změnit pravidla, provize a sazby programu kdykoli a podle vlastního uvážení bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědní za přečtení aktuálních podmínek.

Jotul Capital nenese odpovědnost za žádné škody, ztráty a výdaje vyplývající z jakéhokoli porušení podmínek a/nebo používání našich webových stránek členem. Zaručujete společnosti Jotul Capital, že nebudete používat tyto stránky nezákonným způsobem, a souhlasíte s tím, že budete dodržovat místní, národní a mezinárodní zákony.
Nezveřejňujte špatné hlasování na veřejných fórech a na webu se zlatým hodnocením, aniž byste NEJPRVE kontaktovali našeho správce webu. Jotul Capital si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout členství kteréhokoli člena bez udání důvodů.

Pokud nesouhlasíte s výše uvedeným prohlášením o vyloučení odpovědnosti, prosím stránky nepoužívejte.

Jotul Capital

Údaje jsou makléřskými informacemi, jejichž vlastníkem (vlastníkem) je JOTUL CAPITAL LIMITED. Šíření, vysílání nebo jiné poskytování zprostředkovatelských informací třetím osobám je možné pouze způsobem a za podmínek stanovených postupem pro používání zprostředkovatelských informací poskytovaným JOTUL CAPITAL LIMITED č. 14330610. Adresa společnosti 30 ST. MARY AX, LONDÝN, ANGLIE EC3A 8EP.

Materiály uvedené v této části nepředstavují individuální investiční doporučení. Finanční nástroje nebo transakce uvedené v této části pro vás nemusí být vhodné, nemusí vyhovovat vašemu investičnímu profilu, finanční pozici, investičním zkušenostem, znalostem, investičním cílům, přístupu k riziku a návratnosti. Zjištění souladu finančního nástroje nebo transakce s investičními cíli, investičním horizontem a tolerancí rizika je úkolem investora.

JOTUL CAPITAL LIMITED nenese odpovědnost za případné ztráty investora v případě transakcí nebo investování do finančních nástrojů uvedených v této části.

Informace nelze považovat za veřejnou nabídku, nabídku nebo výzvu k nákupu či prodeji jakýchkoli cenných papírů, jiných finančních nástrojů nebo k obchodování s nimi. Informace nelze považovat za budoucí záruky nebo přísliby návratnosti investice, míry rizika, výše nákladů, rentability investic. Výsledek investování v minulosti neurčuje výnos v budoucnosti. Před provedením investičního rozhodnutí musí Investor nezávisle posoudit ekonomická rizika a přínosy, daňové, právní, účetní důsledky uzavření obchodu, svou ochotu a schopnost taková rizika přijmout. Klient dále nese náklady na úhradu zprostředkovatelských a depozitních služeb, telefonické zadávání příkazů a další náklady, které klient hradí. Před uskutečněním obchodů si také musíte přečíst oznámení o riziku.