Účinnost

Pro nás to znamená efektivní interakci s obchodníkem – je to kombinace, která přináší výsledky. Proto zveřejňujeme čísla a statistiky, abyste mohli vyhodnotit efektivitu našich interakcí s vámi. Jednáme pro obchodníky – a to je jediný přístup, který nám přináší takové výsledky.

result_img_main

Proč jsme?

Naše výsledky

  • Majetek 2100+
  • Superrychlý výkon 14 ms
  • Pozitivní zpětná vazba 89%
  • Objem obchodu 7430000 dolarů
  • Obchodujeme v 53 zemích
  • 4000000 registrovaných uživatelů
  • Technická podpora 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • Zpracování hovorů podpory 97 %
sales_img

Připojte se k brokerovi, který jedná v zájmu obchodníků

Jotul Capital

Údaje jsou makléřskými informacemi, jejichž vlastníkem (vlastníkem) je JOTUL CAPITAL LIMITED. Šíření, vysílání nebo jiné poskytování zprostředkovatelských informací třetím osobám je možné pouze způsobem a za podmínek stanovených postupem pro používání zprostředkovatelských informací poskytovaným JOTUL CAPITAL LIMITED č. 14330610. Adresa společnosti 30 ST. MARY AX, LONDÝN, ANGLIE EC3A 8EP.

Materiály uvedené v této části nepředstavují individuální investiční doporučení. Finanční nástroje nebo transakce uvedené v této části pro vás nemusí být vhodné, nemusí vyhovovat vašemu investičnímu profilu, finanční pozici, investičním zkušenostem, znalostem, investičním cílům, přístupu k riziku a návratnosti. Zjištění souladu finančního nástroje nebo transakce s investičními cíli, investičním horizontem a tolerancí rizika je úkolem investora.

JOTUL CAPITAL LIMITED nenese odpovědnost za případné ztráty investora v případě transakcí nebo investování do finančních nástrojů uvedených v této části.

Informace nelze považovat za veřejnou nabídku, nabídku nebo výzvu k nákupu či prodeji jakýchkoli cenných papírů, jiných finančních nástrojů nebo k obchodování s nimi. Informace nelze považovat za budoucí záruky nebo přísliby návratnosti investice, míry rizika, výše nákladů, rentability investic. Výsledek investování v minulosti neurčuje výnos v budoucnosti. Před provedením investičního rozhodnutí musí Investor nezávisle posoudit ekonomická rizika a přínosy, daňové, právní, účetní důsledky uzavření obchodu, svou ochotu a schopnost taková rizika přijmout. Klient dále nese náklady na úhradu zprostředkovatelských a depozitních služeb, telefonické zadávání příkazů a další náklady, které klient hradí. Před uskutečněním obchodů si také musíte přečíst oznámení o riziku.